Sommige boeken zijn al heel mooi van zichzelf. Een goede vertaling en recht doen aan het oorspronkelijke ontwerp binnen het nieuwe formaat, en een
andere taal (de lengte tussen talen kan nogal verschillen) is ook een uitdaging.